W Nationaal park van Niger

Het Nigeriaanse deel van het 'W' Nationaal park bevindt zich in een overgangszone tussen savanne en bosgebied. Het vertegenwoordigt een belangrijk ecosysteem van de West-Afrikaanse bosgebieden en biogeografische savanneregio. Het gebied weerspiegelt de interactie tussen natuurlijke hulpbronnen en mensen sinds het neolithicum. Het Nationaal park beschikt over belangrijke waterrijke gebieden, gunstig voor de interessante vogelpopulatie die hier aanwezig is en zich blijft ontwikkelen. Het park is de leefomgeving van 350 vogelsoorten, 114 vissoorten, verschillende soorten reptielen en zoogdieren, waaronder de bedreigde Afrikaanse wilde hond, cheetah, olifant, en dugong. Er zijn 500 plantensoorten te vinden in het park.