Nieuws & achtergronden

Filter op:

Frances de Man en Maria Barbosa, winnaressen van de Nederlandse L'Oréal-UNESCO for Women in Science-beurzen 2013

Vrouwelijke wetenschappers kunnen tot 11 mei een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

9apr

Tijdens de UNESCO-scholendag op Hogeschool Inholland Den Haag zal het educatieve spel ‘Vrijheid zonder Grenzen’ worden gelanceerd. De online game is gericht op leerlingen uit het basisonderwijs en het VMBO.

De 194e sessie van de UNESCO's Uitvoerende Raad is in volle gang. Gedurende twee weken evalueren de 58 lidstaten die zetelen in de Raad de lopende UNESCO-programma’s en bepalen ze de koers voor de toekomst.

Eind maart heeft in Noorwegen een conferentie plaatsgevonden die in het teken stond van de steeds grotere rol die cultuur speelt bij duurzame ontwikkeling. De centrale vraag daarbij was hoe UNESCO haar eigen instrumenten, zoals de cultuurverdragen, kan versterken en efficiënter kan organiseren.

Medio maart organiseerde de Nationale UNESCO Commissie de expertbijeenkomst ‘Endangered Languages and Endangered Data’. De centrale vraag was hoe UNESCO’s ‘Atlas van met uitsterven bedreigde talen’ is te redden nu de financiering ervan grotendeels is weggevallen.

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de Nationale UNESCO Commissie een publieksversie samengesteld van haar jaarverslag. Hierin leest u over het werk dat de Commissie in 2013 uitvoerde op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie.

9apr

Op woensdag 9 april vindt de jaarlijkse UNESCO-Scholendag plaats. Coördinatoren, docenten en andere betrokkenen van scholen uit het netwerk, maar ook belangstellenden in het UNESCO-schoolprofiel zijn van harte uitgenodigd. Basisscholen, middelbare scholen, ROC’s én hogescholen kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en horen over interessante projecten en initiatieven die ook zij kunnen inzetten in de klas.

Frits Brouwer en Esther van Duin

Eind maart zijn door de Nederlandse jongerenorganisaties twee nieuwe jongerenvertegenwoordigers UNESCO gekozen. De komende twee jaar gaan Frits Brouwer en Esther van Duin op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken zij met het ministerie van OCW, de Nationale UNESCO Commissie en UNESCO in Parijs.

(Foto: unesco.org)

Are you an artist or creator? An NGO or a non-profit private or public body, whose activities contribute to the promotion of culture and artistic creation? If your project is compliant with the criteria of the International Fund for the Promotion of Culture (IFPC), you can submit your project application and be considered in order to benefit from the financial support of the Fund.