Nieuws & achtergronden

Filter op:

Andrée van Es. (Foto: ANP/Inge van Mill)

OPINIE — Andrée van Es schrijft in haar column over een subtiele vorm van protest tegen het besluit om naar gas te boren op Terschelling.

Een geplunderd grafmonument in Palmyra, Syrië (Foto: DGAM)

Medio februari heeft de VN Veiligheidsraad unaniem besloten tot een ban op de handel in cultureel erfgoed dat in oorlogstijd uit Syrië en Irak wordt uitgevoerd. Doel is de inperking van financieringsmogelijkheden van terroristische groepen.

Percy Ten Holt blaast de hoornschelp op Saba. (Foto: Francine van der Kooij)

In januari vonden op zowel Bonaire, Saba als St. Eustatius bijeenkomsten plaats om het lokale immaterieel erfgoedveld in kaart te brengen. Welke activiteiten vinden er op de eilanden plaats om immaterieel erfgoed te beschermen, welke knelpunten treden daarbij op en hoe kunnen betrokken partijen intensiever samenwerken en van elkaar leren?

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) roept iedereen die zich bezig houdt met digitaal erfgoed op, om aandacht te vragen voor het werk dat in Nederland wordt gedaan voor digitale duurzaamheid.

Woudagemaal_opening_exhibit (Foto: Martijn van Eck)

Op 11 februari is in het ir. D.F. Woudagemaal een uitbreiding van de permanente expositie geopend. Een ingenieus wandmeubel legt de bezoeker tot in detail uit waarom het gemaal zo uitzonderlijk van waarde is, dat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst.

UNESCO atlas voor bedreigde talen (Foto: unesco.org)

Experts uit 25 landen hebben UNESCO geadviseerd om een wereldatlas voor talen te ontwikkelen. Deze atlas kan helpen om de ontwikkeling van taaldiversiteit en meertaligheid te meten. Beide zijn belangrijke voorwaarden om pluriforme en inclusieve gemeenschappen op te kunnen bouwen.

De algemeen secretarissen van de Europese UNESCO Commissies bij de oprichtingsvergadering in Bonn. (Foto: Duitse UNESCO Commissie)

Op 4 en 5 februari is in de Duitse stad Bonn het Europees Netwerk van Nationale UNESCO Commissies opgericht. Het netwerk is bedoeld om de oorspronkelijke denktankfunctie van UNESCO te versterken.

Alle kinderen naar school, daar gaat het om bij Education for all. De wereld heeft daar ook hard aan gewerkt sinds het begin van deze eeuw. En ze gaan, in groten getale.

Maria Barbosa (Photo: NIAS)

Maria Barbosa has been awarded a Dutch L’Oreal-UNESCO for Women in Science Fellowship in 2014. One part of the fellowship is a three month stay at the NIAS Campus in Wassenaar. In this article she reflects on her stay at the institute.