Nieuws & achtergronden

OPINIE – In haar column schrijft Andrée van Es over de woelige wereld om ons heen waar nieuwsmanipulatie en propaganda aan de orde van de dag zijn. 

Nederlander Maurice de Greef zal na de zomer de nieuwe Unesco-leerstoel ‘Volwasseneneducatie’ gaan bekleden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij zal in deze functie onder meer kwantitatief onderzoek doen naar de impact en succesfactoren van onderwijs voor volwassenen.

In de maanden juni, juli en augustus staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘Erfgoed verbindt’. De bescherming van erfgoed en de bevordering van culturele diversiteit behoren tot de kerntaken van Unesco. Naast Werelderfgoed is de commissie actief betrokken bij de bescherming van immaterieel erfgoed, documentair erfgoed en erfgoed in crisissituaties.

Tijdens de algemene vergadering van het Unesco-verdrag inzake de bescherming van immaterieel erfgoed, is besloten dat Nederland zitting zal nemen in het Intergouvernementele Comité bij dit verdrag.

Elk jaar reiken Unesco en cosmeticaconcern L’Oréal vijf awards uit aan prominente vrouwelijke wetenschappers die tot de internationale top van hun vakgebied behoren. Deze For Women in Science awards worden gezien als de hoogste internationale onderscheiding specifiek gericht op vrouwen in de wetenschap. 

Op 31 mei en 1 juni heeft in Den Haag een grote internationale conferentie plaatsgevonden over internetdemocratie. Experts van over de hele wereld kwamen bijeen in het Vredespaleis om te spreken over mogelijkheden om het internet te beschermen tegen bijvoorbeeld fraude, identiteitsdiefstal en aanzetten tot haat.

Antropoceen, Technosfeer, De Grote Versnelling, Zesde Uitstervingsgolf – er wordt veel geschreven over deze concepten, zowel in de pers als in wetenschappelijke tijdschriften. Maar wat betekenen deze termen precies? In de Unesco Courier, het kwartaalblad van Unesco, volop aandacht voor deze ideeën en wat we ermee kunnen.

Een recent advies aan het Unesco Werelderfgoedcomité over de Nederlandse en Vlaamse Koloniën van Weldadigheid is kritisch over inschrijving op de Werelderfgoedlijst op dit moment.

Op 18 mei heeft in het Rijksmuseum in Amsterdam een bijeenkomst plaatsgevonden over Surinaams en Caribisch erfgoed en Wikipedia. Zo’n 80 deelnemers lieten zich informeren over de mogelijkheden om te helpen bij de ontsluiting van Surinaamse en Caribische collecties via deze online encyclopedie.