Image
Het Unesco 1970-verdrag poogt illegale handel in kunstvoorwerpen en in het bijzonder cultureel erfgoed tegen te gaan. (Foto: Mika | unsplash.com)
Nieuws

Nederland stapt in Unesco-comité tegen illegale handel in cultuurgoederen

Nederland is deze week gekozen in het landencomité van het Unesco-verdrag tegen illegale handel in cultuurgoederen.

Nederland stapt in Unesco-comité tegen illegale handel in cultuurgoederen

Nederland is deze week gekozen in het landencomité van het Unesco-verdrag tegen illegale handel in cultuurgoederen.

Image
Op 22 mei is het Internationale Biodiversiteitsdag (Foto: Manlake Gabriel | Unsplash.com)
Nieuws

Unesco biosfeer Maasheggen staat stil bij internationale biodiversiteitsdag

Op 22 mei wordt de Internationale Dag van de Biodiversiteit gevierd. Ter gelegenheid hiervan delen Unesco-biosfeergebieden wereldwijd recepten uit hun duurzame streekkeuken.

Unesco biosfeer Maasheggen staat stil bij internationale biodiversiteitsdag

Op 22 mei wordt de Internationale Dag van de Biodiversiteit gevierd. Ter gelegenheid hiervan delen Unesco-biosfeergebieden wereldwijd recepten uit hun duurzame streekkeuken.

Image
21 mei is de internationale Unesco-dag van de Culturele Diversiteit. (Foto: Alexandr Ivanov)
Nieuws

Nominaties bekend voor de prijs 'Ambassade van de Verdraagzaamheid'

Op 21 mei, de internationale Unesco-dag van de Culturele Diversiteit, zijn twaalf lokale organisaties genomineerd voor de prijs ‘Ambassade van de Verdraagzaamheid’.

Nominaties bekend voor de prijs 'Ambassade van de Verdraagzaamheid'

Op 21 mei, de internationale Unesco-dag van de Culturele Diversiteit, zijn twaalf lokale organisaties genomineerd voor de prijs ‘Ambassade van de Verdraagzaamheid’.

Hoofdafbeelding
fds
event

Webinar: erfgoed als werkwoord

Hoe ga je een goed gesprek aan over de cultuur van het dagelijks leven? Hoe ontstaat ruimte in dat gesprek voor verschillende perspectieven? Dat kan met ‘emotienetwerken’.

Webinar: erfgoed als werkwoord

Hoe ga je een goed gesprek aan over de cultuur van het dagelijks leven? Hoe ontstaat ruimte in dat gesprek voor verschillende perspectieven? Dat kan met ‘emotienetwerken’.

Image
Een wetenschapper aan het werk in een laboratorium. (Foto: Pixabay | Jarmoluk)
Nieuws

Nieuwe L'Oréal-Unesco prijs voor jonge vrouwelijke wetenschappers

Vanaf vandaag kunnen jonge vrouwelijke wetenschappers in life sciences of exacte wetenschappen zich aanmelden om kans te maken op de ‘For Women in Science’ Rising Talent Prize.

Nieuwe L'Oréal-Unesco prijs voor jonge vrouwelijke wetenschappers

Vanaf vandaag kunnen jonge vrouwelijke wetenschappers in life sciences of exacte wetenschappen zich aanmelden om kans te maken op de ‘For Women in Science’ Rising Talent Prize.

Image
Futures Literacy is een manier om onze aannames over de toekomst te gebruiken, om anders naar het heden te kijken. (Foto: Joshua Earle)
Nieuws

Nieuwe Unesco-leerstoel over Futures Literacy aan Hanzehogeschool

Unesco heeft recent de Hanzehogeschool Groningen een Unesco-leerstoel toegekend op het gebied van Futures Literacy (FL).

Nieuwe Unesco-leerstoel over Futures Literacy aan Hanzehogeschool

Unesco heeft recent de Hanzehogeschool Groningen een Unesco-leerstoel toegekend op het gebied van Futures Literacy (FL).

Image
Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker staat op de Voorlopige Lijst van potentieel werelderfgoed. (Foto: bertknot | CC/Flickr.com)
Nieuws

Lijst van potentiële werelderfgoedsites aangepast

Nederland heeft recent de Voorlopige Lijst van Werelderfgoed aangepast. Ze bevat erfgoederen die de overheid zou kunnen nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Lijst van potentiële werelderfgoedsites aangepast

Nederland heeft recent de Voorlopige Lijst van Werelderfgoed aangepast. Ze bevat erfgoederen die de overheid zou kunnen nomineren voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Image
Een man kijkt in een microscoop. (Foto: Lucas Vasques | Unsplash.com)
Nieuws

Unesco's Uitvoerende Raad besluit tot Aanbeveling over Open Science

De Uitvoerende Raad van Unesco, het dagelijks bestuur van de organisatie, heeft recent besloten dat er een Unesco-Aanbeveling over open science moet komen.

Unesco's Uitvoerende Raad besluit tot Aanbeveling over Open Science

De Uitvoerende Raad van Unesco, het dagelijks bestuur van de organisatie, heeft recent besloten dat er een Unesco-Aanbeveling over open science moet komen.

Image
21 mei is de internationale Unesco-dag van de Culturele Diversiteit. (Foto: Alexandr Ivanov)
Nieuws

Nominaties bekend voor de prijs 'Ambassade van de Verdraagzaamheid'

Op 21 mei, de internationale Unesco-dag van de Culturele Diversiteit, zijn twaalf lokale organisaties genomineerd voor de prijs ‘Ambassade van de Verdraagzaamheid’.

Nominaties bekend voor de prijs 'Ambassade van de Verdraagzaamheid'

Op 21 mei, de internationale Unesco-dag van de Culturele Diversiteit, zijn twaalf lokale organisaties genomineerd voor de prijs ‘Ambassade van de Verdraagzaamheid’.

Hoofdafbeelding
fds
event

Webinar: erfgoed als werkwoord

Hoe ga je een goed gesprek aan over de cultuur van het dagelijks leven? Hoe ontstaat ruimte in dat gesprek voor verschillende perspectieven? Dat kan met ‘emotienetwerken’.

Webinar: erfgoed als werkwoord

Hoe ga je een goed gesprek aan over de cultuur van het dagelijks leven? Hoe ontstaat ruimte in dat gesprek voor verschillende perspectieven? Dat kan met ‘emotienetwerken’.

Image
Een wetenschapper aan het werk in een laboratorium. (Foto: Pixabay | Jarmoluk)
Nieuws

Nieuwe L'Oréal-Unesco prijs voor jonge vrouwelijke wetenschappers

Vanaf vandaag kunnen jonge vrouwelijke wetenschappers in life sciences of exacte wetenschappen zich aanmelden om kans te maken op de ‘For Women in Science’ Rising Talent Prize.

Nieuwe L'Oréal-Unesco prijs voor jonge vrouwelijke wetenschappers

Vanaf vandaag kunnen jonge vrouwelijke wetenschappers in life sciences of exacte wetenschappen zich aanmelden om kans te maken op de ‘For Women in Science’ Rising Talent Prize.

686
Biosfeergebieden
Er zijn 686 Unesco-biosfeergebieden in 122 landen.
meer

Een voorloper van Unesco

Een eeuw geleden was ‘op eieren lopen’ in de wereld van de internationale betrekkingen al net zo essentieel.
Achtergrond

Unesco Commissielid Dirk van Delft werkt aan een biografie over natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-1926). Lorentz was jarenlang voorzitter van CICI, de rechtstreekse voorloper van Unesco.

Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.

Onder dit poëtische motto startte in 1945 Unesco, de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, zijn activiteiten vanuit het hoofdkantoor in Parijs. Internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschap, cultuur, communicatie en informatie moest bijdragen aan ‘duurzame wereldvrede’ en een nieuwe catastrofe à la de Tweede Wereldoorlog uitbannen.

Een eeuw geleden was ‘op eieren lopen’ in de wereld van de internationale betrekkingen al net zo essentieel. Alleen ging het toen om de Volkenbond in plaats van de Verenigde Naties, en heette de organisatie voor intellectuele en culturele samenwerking geen Unesco maar CICI. In deze ‘Commission International de Coopération Intellectuelle’ hadden louter ‘eminente persoonlijkheden’ zitting. Onder wie, vanaf 1923, de Nederlandse natuurkundige Lorentz.

Meer van Dirk van Delft

4 mei

Toch bekruipt ook hier mij soms het gevoel 'van de moeizame kleine stapjes', die de vooruitgang bijna onherkenbaar maken
Toespraak

Ter gelegenheid van de Nationale Dodenherdenking hield Andrée van Es, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, op de Universiteit van Utrecht de volgende toespraak. 

Dames en heren,

Dank voor uw uitnodiging hier met u de slachtoffers te herdenken die bij u, aan de Utrechtse Universiteit zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. 

Ik neem u mee naar de nadagen van een andere oorlog, de Koude Oorlog. In de zomer van 1996 zat ik met mijn toen 8-jarige zoon op de publieke tribune van een statige vergaderzaal in Stockholm, Zweden. In de zaal was een stevige discussie gaande over een toen vanzelfsprekend urgente kwestie: moest de NAVO, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie, worden uitgebreid met de Oosteuropese landen?

En hoe zou na de koude oorlog de relatie worden vormgegeven met de voormalige vijanden? De Muur was immers gevallen in 1989, het Warschaupakt, de militaire tegenhanger van de NAVO, Pakt van de voormalige Sovjet-Unie en de Oosteuropese staten, was ontbonden.

Meer van Andrée van Es

Eerst ontreddering, nu bereddering

‘Nederlandse culturele instellingen kunnen onvoldoende aansluiting vinden op de huidige crisisstructuren’
Opinie

Naar aanleiding van de grote brand in de Notre-Dame in Parijs roept Koosje Spitz op tot meer erkenning van de kwetsbaarheid van erfgoed. Nederlands erfgoed loopt grote risico’s, want veiligheid is geen prioriteit in het erfgoedbeleid in Nederland.

Parijs huilt, wereldwijde ontreddering, een groot verlies voor de stad, voor katholieken wereldwijd, voor Frankrijk als erfgoedland, voor de mensheid. 850 jaar geschiedenis zagen we voor onze neus in vlammen opgaan. Althans zo voelde het. Overal in het nieuws zag je de beelden van het vuur dat uit het dak sloeg. De kranten kopten: ‘De ziel van Frankrijk brandt’.

De berichtgeving toont aan dat erfgoed meer is dan een stapel stenen en mooie glas-in-lood-ramen. Ze is de stille getuige van het verleden. Als muren konden praten, wat zou deze dame te vertellen hebben? Ze weerstond de tand des tijds, zag oorlogen, politieke omwentelingen en oneindig veel mensen langs haar heen gaan.

Erfgoed is onlosmakelijk verbonden met wie we zijn, waar we vandaan komen. Het verbindt, of is juist een bron voor conflict.

De waarde van erfgoed is veelzijdig. Van de monetaire waarde van de artefacten en schilderijen, tot de religieuze waarde als plek van bezinning. De Notre-Dame maakt deel uit van ons collectieve geheugen en trok bezoekers uit heel de wereld. De Unesco-werelderfgoedstatus onderstreepte deze uitzonderlijkheid en universaliteit. Het was een bron van inspiratie voor grote kunstenaars en schrijvers. Het was, want erfgoed is kwetsbaar.

Meer van Koosje Spitz

Cultuur deel je!

Cultuur deel je. Cultuur beleef je met anderen. Cultuur is van ons allemaal. Daarvoor zijn voorzieningen nodig! Deel deze boodschap met politici en inwoners in jouw provincie of gemeente. www.cultuurdeelje.nl

Wat doet Unesco aan het behalen van de SDG's?

Unesco kijkt verder dan werelderfgoed alleen. Als je wilt weten wat de organisatie nog meer doet en hoe dat zich verhoudt tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, volg dan de gratis zesdelige masterclass-serie over het beleid en de praktijk van Unesco.

Unesco: the lab of ideas, the lab for change!

To reach the Sustainable Development Goals by 2030 let's mobilize our collective intelligence and bring out the best in our shared humanity.

Verbind je met Unesco

Nederland telt een groot netwerk van aan Unesco gerelateerde sites, scholen, instanties en prijzen. Daarnaast werkt de Unesco Commissie samen met een groot netwerk van experts.